50plus
tel. 519 68 99 95
Aktualności
Kolejni uczestnicy zdobyli uprawnienia zawodowe
19.05.2014

Dwóch z czterech nowych uczestników projektu zdobyło uprawnienia zawodowe – operatora koparko-ładowarki. Kolejne dwie osoby (pomoc kuchenna oraz opiekunka osób starszych) zakończy zdobywanie kwalifikacji do końca lipca b.r. Następnie wszystkie te osoby udadzą się na półroczny staż u przedsiębiorców.

Projekt już teraz przynosi wymierne efekty i rezultaty. W połowie realizacji aż 5 uczestników z 36 osób (co stanowi blisko 14%) znalazło pracę na otwartym rynku. Należy jednak pamiętać, że projekt jest dopiero na półmetku, a znaczna część uczestników przebywa jeszcze na stażach u przedsiębiorców. Więc procent uczestników, która znajdzie zatrudnienie po realizowanym projekcie do lutego 2015 roku przewyższy oczekiwania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, który przewidywał, że 20% osób znajdzie pracę.
Fakt ten świadczy o prawidłowej diagnozie, zarówno bezrobotnych mieszkańców Gminy Wydminy, jak również potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Dobór odpowiednich form wsparcia powoduje zatrudnianie osób, które uczestniczą w projekcie „50 plus – to dopiero koniec początku”.

Lista uczestników projektu - kolejne osoby
03.04.2014

Dzięki efektywnej realizacji projektu cztery kolejne osoby z terenu naszej gminy powyżej 50. roku życia rozpoczną udział w przedsięwzięciu. Poniżej publikujemy aktualną listę wszystkich uczestników projektu "50 plus - to dopiero koniec początku".

 

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia  z gminy Wydminy.W projekcie bierze udział 34 uczestników. Odbędą się warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty dotyczące ekonomii społecznej oraz zajęcia z psychologiem. Po określeniu predyspozycji zawodowych uczestników (przy pomocy doradcy zawodowego i psychologa) uczestnicy wybiorą kurs zawodowy (np. kurs na operatora koparko-ładowarki), po którym odbędą 6-miesięczny staż u pracodawcy. Czas trwania Projektu: od 07 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r.

 

Projekt "50 plus - to dopiero koniec początku" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

Projekt strony internetowej wykonany w celach Projektu "50 plus - to dopiero koniec początku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego